Ochrana osobních údajů
Jakub Jirsák
Unikátním propojením byznys fotografie, grafiky a marketingu pomáhám firmám i živnostníkům vizuálně prezentovat jedinečnost jejich podnikání a tím zvyšovat zisky.

Milí návštěvníci,

k datům, která mi o sobě sdělíte pomocí kontaktního formuláře nebo jiným způsobem, nemají přístup neoprávněné osoby. Žádná získaná data neposkytuji třetím osobám. Údaje uchovávám na dobu nezbytně nutnou.

Pro analýzu návštěvnosti je web napojen na Google Analytics, které využívají cookies. Pokud máte zájem, Google vám k tomu chce sdělit, jak data používá.